รายชื่อวัดกรุงเทพ

วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร

วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร

วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

วัดปรินายกวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

วัดหิรัญรูจีวรวิหาร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

วัดจันทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

วัดเศวตฉัตรวรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน

วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

วัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

วัดราชบุรณราชวรวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

Powered by MakeWebEasy.com