รายชื่อวัดนนทบุรี

วัดผาสุกมณีจักร ตำบลบางพูด

วัดบางขวาง ตำบลสวนใหญ่

วัดลานนาบุญ ตำบลสวนใหญ่

วัดพลับพลา ตำบลสวนใหญ่

วัดปากน้ำ ตำบลสวนใหญ่

วัดบางแพรกเหนือ ตำบลสวนใหญ่

วัดบางแพรกใต้ ตำบลสวนใหญ่

วัดนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่

วัดทินกรนิมิต ตำบลสวนใหญ่

วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่

วัดสลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง

วัดป่าเรไร ตำบลบางศรีเมือง

วัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง

วัดบางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย

วัดอมฤต ตำบลบางไผ่

วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่

วัดศาลารี ตำบลบางไผ่

วัดทองนาปรัง ตำบลบางไผ่

วัดตึก ตำบลบางไผ่

วัดโชติการาม ตำบลบางไผ่

วัดค้างคาว ตำบลบางไผ่

วัดเขียน ตำบลบางไผ่

วัดโพธิ์ทองล่าง ตำบลบางเขน

วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน

วัดฝาง ตำบลบางเขน

วัดทางหลวง ตำบลบางเขน

วัดกำแพง ตำบลบางเขน

วัดกล้วย ตำบลบางเขน

วัดปราสาท ตำบลบางกร่าง

Powered by MakeWebEasy.com