รายชื่อวัดนนทบุรี

วัดศรีประวัติ หมู่ 1 ถนนพระประแดง-สุพรรณบุรี ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดศรีเรืองบุญ หมู่ 1 ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดสุนทรธรรมิการาม หมู่ 4 คลองหัวคูนอก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดอุบลวนาราม หมู่ 3 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดโตนดมหาสวัสดิ์ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดกระโจมทอง หมู่ 2 ถนนบางบัวทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดกล้วย หมู่ 3 คลองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดเกดประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร หมู่ 8 คลองบางกอกน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดชลอ หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

วัดโตนด หมู่ 9 บ้านตลาดขวัญ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดท้ายเมือง หมู่ 1 บ้านตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดทินกรนิมิต หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดนครอินทร์ หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดบางขวาง หมู่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดบางแพรกใต้ หมู่ 3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดบางแพรกเหนือ หมู่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดบางแพรกเหนือ หมู่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดปากน้ำ หมู่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดพลับพลา หมู่ 9 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดลานนาบุญ หมู่ 9 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดกำแพง หมู่ 8 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดทางหลวง หมู่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดฝาง หมู่ 3 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดโพธิ์ทองล่าง หมู่ 7 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดกลางบางซื่อ หมู่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดแคนอก หมู่ 2 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ หมู่ 5 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดน้อยนอก หมู่ 4 คลองบางกระสอ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

วัดสมรโกฏิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

Powered by MakeWebEasy.com